Berlin | Heidelberg, 20. maj 2014. Na terenie Niemiec żyje około 2,5 miliona osób starszych lub chorych, wymagających stałej opieki. Z tej liczby około 1,5 miliona osób jest pielęgnowanych w domu (tendencja wzrastająca). Według statystyk i prognoz żyje w Niemczech obecnie 16,9 miliona osób w wieku 65 lat lub starszych, a w roku np. 2050 liczba ta znacznie wzrośnie, co może oznaczać, że jedna trzecia mieszkańców będzie potrzebowała stałej opieki. Niemiecki system zdrowotny od dłuższego czasu ubolewa nad tym problemem. Opieka i pielęgnacja jest kosztowna a udział własny osób potrzebujących wzrasta w nieproporcjonalnych (w stosunku do rent) wymiarach. Niemieckie służby pielęgniarskie obciążają bardzo często kompletny budżet rodzinny. Jest to jedną z ważnych przyczyn, dlaczego poszukiwane są zagraniczne opiekunki – przeważnie kobiety – do opieki całodobowej.  Zdecydowaną rolę w tym kierunku od lat odgrywa rynek polskich pracowników: wiele kobiet opuszcza kraj, by
w Niemczech pracować jako opiekunka.

Niedawno ukazał się, wydany przez wydawnictwo Springer Medizin, specjalistyczny poradnik językowy poświęcony domowej opiece osób starszych, którego celem jest wspieranie polsko-niemieckiej komunikacji osób zainteresowanych.

„Tą książką chcę wspomóc opiekunki w solidnym przygotowaniu się do przyszłej pracy. Znajomość języka pomaga
w dużym stopniu w zaaklimatyzowaniu się i integracji w nowym środowisku.  W szczególności książka ta ma ułatwić prawidłową komunikację między opiekunką a osobą pielęgnowaną i stworzyć podstawę wzajemnego zaufania.”-  wyjaśnia w Polsce urodzona autorka Nina Konopinski-Klein. Studiowała w Niemczech ekonomię, obecnie pracuje jako doradca w dziedzinie opieki zdrowotnej. Dalszy cytat: „Polecam tę  książkę osobom, które znają podstawę języka niemieckiego. Rozdziały tematyczne opisują różne sytuacje, między innymi: jak się przedstawić, anatomia człowieka i części ciała, zdrowie i samopoczucie lub gospodarstwo domowe czy niebezpieczne sytacje. Gramatykę, wymowę i spis najczęściej używanych słów i zwrotów można znaleźć w kolejnych rozdziałach. Szerokie marginesy zapraszają do notowania własnych zdań i uwag pomagających w nauce języka.  W razie „niedziałania” słownej komunikacji, niezależnie od słowniczka, znajdzie osoba zainteresowana pełne zdania w języku polskim i  niemieckim, które wystarczy pokazać, by swoje potrzeby, prośby lub życzenia przekazać.”

Nina Konopinski-Klein
Polnisch-Deutsch für die Pflege zu Hause
polski i niemiecki dla domowej opieki starszych
2014. 199 S. 69 Abb.,
Softcover  € 19,99 (D) | € 20,55  (A) | sFr 6250 (CH)
ISBN 978-3-642-41807-5

Dostęp do niemieckiej informacji prasowej tutaj / Zur deutschen Pressmitteilung hier

Kontakt a egzemplarz recenzyjnyzyjny
Uschi Kidane | Springer Medizin | Tel. +49 6221 487-8166